Tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd | Dette bør du vite

Om ingen av partene blir enig om fordelingen av bolig og eiendeler, har hver av partene anledning til å kreve at boligen og eiendelene blir tvangssolgt. Dette innebærer at tingretten står for salget, som oftest via en medhjelper som en advokat.

Få gratis hjelp til å unngå tvangssalg

Kommersielt samarbeid med Zen Finans
  • Få gratis og uforpliktende hjelp av spesialistene hos Zen Finans til å stoppe tvangssalg 
  • Ved å fylle ut skjemaet nedenfor blir du innen kort tid kontaktet av Zen Finans for å se hvordan tvangssalget kan unngås
  • Du kan også bli kvitt betalingsanmerkninger og inkasso om gjelden refinansieres
Skjema Zen Finans

Renteeksempel: eff. 7,22% 2mill o/30 år Kostnad 2 785 343 Tot 4 785 343

Når er tvangssalg av bolig ved skilsmisse eller samlivsbrudd aktuelt?

Tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd kan være aktuelt dersom boligeier ikke lenger greier å betjene boliglån eller fellesutgifter. Dette kan føre til at banken begjærer boligen tvangssolgt for å dekke den utestående gjelden.

Det kan også være aktuelt med tvangssalg ved skilsmisse dersom det er uenighet om fordeling eller overtakelse av boligen. Hver av partene har anledning til å kreve at boligen selges. Kommer ikke partene til enighet, kan man begjære boligen tvangssolgt hos retten.

Kan man stoppe tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd?

Dersom det er snakk om et tvangssalg som følge av at du sliter med å betjene boliglånet ditt grunnet samlivsbrudd, kan du potensielt stanse prosessen. Dette gjøres ved å betale det utestående kravet.

Du kan stoppe tvangssalget av eiendommen helt til et bud er akseptert hos tingretten. Det kan for eksempel være aktuelt å selge eiendeler for å skaffe seg pengene som trengs. 

Hva sier sameieloven om tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd?

Dersom du og din samboer går fra hverandre og eier en bolig med 1/2 eierbrøk hver, må dere i utgangspunktet være enige om salgsbeløp. Den ene parten kan med andre ord ikke akseptere et bud dersom den andre motsier dette.

Ifølge sameieloven har man rett på å kreve tvangssalg hos namsmyndighetene dersom man ønsker å oppløse sameiet. 

Merk deg imidlertid at tvangssalg i de aller fleste tilfeller ikke vil lønne seg for noen av partene, siden salgsprisen for boligen som regel blir lavere enn ved tradisjonelle boligsalg. 

I de fleste tilfeller fører tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd til at eiendommen selges til et beløp lavere enn markedspris.

Hvorfor lønner det seg ikke med tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd?

Grunnen til at boligen som regel vil selges for et lavere beløp ved tvangssalg enn ved ordinære boligsalg, er at det er en del ulemper ved å kjøpe boliger på tvangssalg. Kjøperen er derfor generelt sett ikke villig til å betale like mye som hen ellers ville ha gjort.

Kjøperen må blant annet belage seg på langvarige budrunder, der budet kan bli stående i hele seks uker. På toppen av dette vil ikke kjøperen ha like gunstige rettigheter når det kommer til reklamasjon av kjøpet ved feil og mangler på boligen. Det kan også være vankseligere å få boliglån til å kjøpe en bolig på tvangssalg.

Det er nokså strenge krav til hva som i det hele tatt kan betraktes som «feil» eller «mangler» når boligen kjøpes på tvangssalg. Kjøperen har også mer omfattende undersøkelsesplikt. 

Tvangssalg av bolig ved skilsmisse eller samlivsbrudd er som regel siste utvei. Har du og partneren din mulighet for å selge boligen på egen hånd, kan dette medføre at dere sitter igjen med langt mer penger som kan fordeles dere imellom.

Snakk med advokat om tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd 

Frykter du at tvangssalg av bolig ved skilsmisse eller samlivsbrudd er eneste løsning? Det finnes ofte bedre løsninger, og det kan derfor lønne seg å få juridisk hjelp av en advokat.

Finn en advokat med ekspertise på området, og finn ut hvilke alternativer dere har. 

Få gratis hjelp til å stoppe tvangssalg av din bolig