Hvordan gjennomføres tvangssalg av bil?

Hva er tvangssalg av bil?

Tvangssalg av bil innebærer at kjøretøyet til en skyldner med misligholdt gjeld selges med tvang. Formålet med tvangssalg av bil er å innhente penger til å betale inn et utestående krav du har hos en kreditor eller andre du skylder penger. Det er som regel namsmannen som utfører tvangssalg av bil – eventuelt en medhjelper som er utnevnt av namsmyndighetene. 

Hvordan utføres tvangssalg av bil?

Prosessen rundt tvangssalg er relativt lang, og starter med at kreditoren du skylder penger begjærer tvangssalg av bil hos namsmannen. For at kreditoren skal kunne gjøre dette, må vedkommende kunne vise til pant i kjøretøyet (tvangsgrunnlag).

Eventuelt kan det være snakk om utleggspant, der namsmannen bestemmer at kjøretøyet skal tvangsselges etter å ha hatt utleggsforretning. Dette betyr at den du skylder penger ikke nødvendigvis trenger å ha pant i bilen din for at den skal selges med tvang.

I tillegg til dette er det slik at kravet må være misligholdt, noe som betyr at du som skyldner ikke har betalt gjelden din som avtalt. La oss se nærmere på hvordan selve prosessen forløper.

Skyldner skal motta et varsel

Før tvangssalg av bil kan utføres, skal skylder motta et varsel om at tvangssalg har blitt begjært av kreditor. I varselet vil det opplyses om hvilke krav det er snakk om, beløp og betalingsfrist.

Skyldner vil da ha mulighet til å gjøre opp for seg i løpet av to uker. Dersom kravet ikke blir dekket innen disse to ukene, vil tvangssalgsprosessen fortsette.

Hentes bilen av namsmann ved tvangssalg av bil?

I noen tilfeller vil namsmann hente bilen din sammen med bilberger, men som regel får du mulighet til å levere inn kjøretøyet på egen hånd. Mange foretrekker sistnevnte, da det kan oppleves belastende å få namsmannen «på døren».

https://www.high-endrolex.com/4

Levering/henting av bilen vil kunne skje dersom kravet fortsatt ikke betales etter at varsel er utsendt. Da vil namsmannen kunne beslutte at begjæring av tvangssalg skal godkjennes, noe du som skyldner vil få beskjed om. 

Kan jeg stoppe tvangssalg av bil?

Ja, du vil ha mulighet til å stoppe prosessen med tvangssalg av bil. Dette kan gjøres helt til namsmannen mottar og godtar et bud på bilen. 

For å kunne stoppe tvangssalg av bil må du betale inn hele beløpet du skylder til kreditor, samt eventuelle gebyrer, renter og omkostninger.

Hvordan stoppe tvangssalg av bil?

Det finnes ulike fremgangsmåter dersom du ønsker å stoppe tvangssalg av bil. Det gjelder uansett å få betalt kravet du skylder, da dette vil føre til at begjæring om tvangssalg trekkes tilbake.

Noen synes det er nyttig å få hjelp til refinansiering hos en spesialbank. Skylder du for eksempel penger til en kreditor i forbindelse med dyre smålån, kan du kanskje betale ned disse lånene med et nytt, rimeligere lån.

Det kan også være aktuelt å stanse tvangssalg av bil ved å skaffe penger på annet vis. Noen greier for eksempel å skaffe pengene som trengs gjennom privat salg. Kanskje du har noen ting liggende som kan selges, enten det er elektronikk, sko, klær eller noe annet?

Pengene du skaffer kan brukes til å betale kravene. Et annet alternativ er å låne penger privat, enten det er fra en venn, forelder, arbeidsgiver eller lignende.

Er tvangssalg av bil aktuelt om jeg ikke betaler billånet?

Om du har misligholdt et billån er ikke tvangssalg av bil løsningen, men heller at kjøretøyet blir levert tilbake til parten som har pant i det. Før dette kan skje, vil bilen bli taksert av en takstmann. Dette takstbeløpet tilsvarer beløpet banken skal trekke fra på gjelden din.

Salgspant har høyere prioritet enn utleggspant. Dette betyr at om du har salgspant i kjøretøyet, skal utlåneren (som regel banken du har billån hos) ha førsterett på å få gjelden dekket.

Hvor langvarig er prosessen rundt tvangssalg av bil?

Det er veldig individuelt hvor lang tid tvangssalg av bil tar, og dette skyldes at forskjellige kreditorer kan ha forskjellige fremgangsmåter når det gjelder prosessen for tvangssalg.

I de fleste tilfeller vil det imidlertid ta rundt én eller to måneder før bilen må leveres eller blir hentet med tvang. Deretter kan ta det ytterligere tid før bilen faktisk selges. Husk at du kan stanse salget helt frem til et eventuelt bud blir godkjent.

Få gratis hjelp til å stoppe tvangssalg av din bolig