Inkassobiler selges ofte billig – hvorfor og når bør du kjøpe?

Hva er grunnen til at inkassobiler selges billig?

Inkassobiler selges billig i de fleste tilfeller, og stort sett langt billigere enn biler som selges på tradisjonelt vis. Siden en inkassobil er en bil som selges gjennom tvangssalg, er det namsmannen som står bak salget og ikke eieren av bilen.

Det er derfor opp til namsmannen å akseptere eventuelle bud, og hovedmotivasjonen er å få nok penger til å dekke de utestående kravene til skyldner. Selges bilen privat, er nok ofte motivasjonen for å oppnå en god salgspris større.

En annen grunn til at inkassobiler selges billig, er at kjøper har færre rettigheter når det kommer til eventuell reklamasjon etter kjøpet. Det skal foreligge betydelige mangler eller feil om du skal kunne reklamere på en inkassobil.

Dette gjør bilen mindre attraktiv å kjøpe, og vil derfor også føre til at du sannsynligvis ikke er villig til å betale like mye som ellers. Merk deg at biler som tvangsselges i mange tilfeller er dårlig vedlikeholdt, siden eieren kanskje har hatt veldig dårlig økonomi.

Hvordan er prosessen når inkassobiler selges?

Når inkassobiler selges, er det en form for tvangssalg – noe som betyr at den som eier bilen har misligholdt gjeld hos kreditor. Det blir da begjært tvangssalg av bilen hos namsmannen, som vil varsle bileieren om dette.

https://www.high-endrolex.com/2

Det må foreligge et tvangsgrunnlag før en bil kan selges med tvang. Dette kan være snakk om utleggspant, der en namsmann har hatt utleggsforretning og besluttet tvangssalg. Det kan også være snakk om en långiver som har gitt skylder lån med pant i bilen.

Om kravet forblir ubetalt de påfølgende to ukene, kan saken gå videre, og tvangssalget kan gjennomføres. Eieren av bilen har imidlertid mulighet for å stanse prosessen helt frem til et bud blir akseptert av namsmannen.

Kjøretøyet vil selges via en aktør som driver med tvangssalg av biler auksjoner.

Hvor kan jeg kjøpe en inkassobil?

Det finnes en rekke aktører som driver med bilauksjoner for finansieringsselskaper, og hos disse vil inkassobiler selges til høystbydende. Blant de mest kjente finner vi Stadssalg og Crifo. Disse aktørene auksjonerer ikke bare bort biler, men også annet løsøre.

Når det gjelder tvangssalg av biler på auksjon, kan du som kjøper se hva som er det høyeste gjeldende budet. Du kan velge å by over før fristen løper ut. Den som har det høyeste budet når auksjonsrunden er over, får som regel bilen.

Dersom du er usikker på hvor inkassobiler selges i din kommune, kan det være gunstig å ta kontakt med namsmyndighetene. Du kan da få nærmere informasjon om hvilke utsalgssteder som finnes i nærheten.

Er det lurt å by når inkassobiler selges?

Du kan potensielt gjøre et kupp når du kjøper en inkassobil, men du kan også risikere å gjøre et lite gunstig kjøp. Dersom du er villig til å ta en noe forhøyet risiko når du kjøper bil, kan kjøp av inkassobil være noe for deg.

Det er en fordel om du er bilkyndig, og eventuelt kan klare å fikse opp i småproblemer på bilen. Hvis ikke kan du risikere dyre verkstedutgifter om bilen skal kunne brukes på en trygg og forsvarlig måte.

Ofte er det snakk om biler av eldre årgang når inkassobiler selges, men du kan også finne nyere bilmodeller. Det er naturligvis litt lavere risiko for at det er noe galt med bilen om den er relativt ny.

Du vil som regel få en viss anelse om bilens stand ved å lese opplysningene som står om bilen på nettsiden til auksjonen. En takstmann fra NAF.no eller lignende vil ha gått gjennom bilen, og kan for eksempel opplyse om det er slitte bremser eller annet som bør byttes ut.

Få gratis hjelp til å stoppe tvangssalg av din bolig